Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci en el BOP i DOGC 1338/2017 Nomenament Anuncis Nomenament de funcionari interí per tràmit d'urgència d'Arquitecte d'Obres 15/01/2018
7011 entrada B 2744-2017 163241 anunci 27/2018 Procediment Genèric Anuncis Anunci subhasta 163241 tramesa del Consell Comarcal de la Selva 10/01/2018
Anunci en el BOP i DOGC 1256/2017 Nombramiento de Personal Eventual. Anuncis Contractació d'una dinamitzadora juvenil 09/01/2018
7124 anunci aprovació inicial projecte constructiu fase 2 A 28/2018 Procediment Genèric Edictes Anunci aprovació inicial projecte abastament Vidreres 05/01/2018
Anunci AD 1016/2017 Actuacions Preparatòries d'un procediment de contractació Anuncis Aprovació definitiva de l'avantprojecte d'obres locals per a realitzar accions de millora en l'eficiència energètica de l'enllumenat públic 02/01/2018
Anunci AD 1124/2017 Procediment de Contractació Anuncis Aprovació definitiva del projecte de substitució del col·lector i arranjament ambiental del tram urbà de la Riera Sta. Maria 02/01/2018
Anunci AD 325/2015 Aprovació de projecte d'obres locals: Actuació 1 -Passeig de la Ronda (Conca la Granja II) Anuncis Aprovació definitiva del projecte executiu de les obres de millora de drenatge urbà a Caldes de Malavella 02/01/2018
Anunci aprovació definitiva 218/2017 Aprovació projecte museogràfic executiu AQUAE / IPHES / Anuncis Aprovació defintiva del projecte museogràfic executiu AQUAE/IPHES 02/01/2018
Anunci en el BOP i DOGC personal contractat 1256/2017 Nombramiento de Personal Eventual. Anuncis Contractació urgent de tres mesos prorrogable d'un dinamitzador juvenil 02/01/2018
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament 1265/2017 Selecció de Personal Interí Anuncis es fa públic el nomenament d´un funcionari interí /Caporal/ al cos de la policia local 29/12/2017