Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Resolució ACA d'arxiu per caducitat exp. EG-13.754 476/2017 Edicte notificació resolució ACA exp. EG-13.754 Edictes Edicte notificació resolució d'arxiu per caducitat exp. EG-13.754 26/04/2017
EDICTE AIGUA 1r trim 22/2017 PADRONS AIGUA POTABLE 2017 Anuncis Aprovació padrons subministrament aigua 1r trimestre 2017 24/04/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil de contractant 405/2017 Contracte de serveis redacció i direcció projecte Biblioteca-Centre Cultural Anuncis Anunci de licitació cotracte per la redacció Biblioteca-Centre cultural 12/04/2017
Programa funcional biblioteca 314/2017 Aprovació programa funcional Biblioteca-Centre cultural obres locals Anuncis Aprovació programa funcional de la Biblioteca 07/04/2017
Anunci Exp. sancionadors SC 2016-2017 401/2017 EDICTE EXP. sancionadors SC 2016-2017 Edictes Anunci EXP. sancionadors SC 2016-2017 06/04/2017
Anunci d'aprovació definitiva 38/2017 Modificació Ordenança Bases de concessió d'ajuts socials Anuncis Aprovació definitiva modificació bases concessió ajuts socials 05/04/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 121/2017B Convocatòria i proves de selecció de personal per concurs oposició/ Borsa (Turisme...) Anuncis Contractació administratiu turisme en règim laboral temporal 05/04/2017
Anunci tauló 289/2017 Aprovació de conveni administratiu de col·laboració entre administracions públiques Anuncis Conveni per a la realització d’accions d’experiència laboral en el marc de l’esmentat programa Treball i Formació amb el consell Comarcal de la Selva 19/03/2017
ANUNCI_borsa treball agent policia 167/2017 Agentde la Policia Local borsa de treball Anuncis convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'agents de la policia local de Caldes de Malavella 16/03/2017
EDICTE padrons 6/2017 SIGNATURA DOCUMENTS 1R TRIMESTRE 2017 Anuncis Aprovació padrons fiscals mercat i clavegueram 06/03/2017