Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Informe tecnic esports judici de valor 350/2017 Contracte de Gestió del Serveis de la piscina pública municipal, obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos Criteris d'Adjudicació Anuncis Informe tècnic puntuació contracte gestió servei de piscina municipal (criteris judici de valor) 26/05/2017
Llistats provisionals llar d'infants curs 2017-18 267/2017 LLAR D'INFANTS CURS 2017-2018 Edictes Llistat provisional Llar d'infants curs 2017-18 26/05/2017
Anunci contractació monitors casal jove i borsa de treball 418/2017 Convocatòria Personal monitors Casal Jove 2017 Anuncis Anunci convocatòria monitors casal jove i borsa de treball 11/05/2017
Anunci convocatòria treball personal brigada jove 2017 522/2017 Convocatòria Personal brigada jove 2017 Anuncis Convocatòria personal brigada jove 2017 11/05/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taullel d'Anuncis de l'Ajuntament 418/2017 Convocatòria Personal monitors Casal Jove 2017 Anuncis Anunci convocatòria personal monitors Casal Jove 2017 10/05/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taullel d'Anuncis de l'Ajuntament 420/2017 Convocatòria personal monitor de lleure projecte brigada obres 2017 Anuncis Convocatòria personal monitor de lleure brigada obres 2017 10/05/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província/Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Taulell d'Edictes de l'Ajuntament 522/2017 Convocatòria Personal brigada jove 2017 Anuncis Publicaciò de les bases i convocatòria per a la selecció de personal de la Brigada jove 2017 10/05/2017
Edicte preu entrades 392/2017 SIGNATURA 2N TRIMESTRE 2017 Anuncis Preu públic entrades Teatre humor 05/05/2017
Anunci Plec Festa Major 47/2017 FESTA MAJOR 2017 Anuncis Informació sobre Plec de condicions per adjudicacions espais Festa Major 2017 03/05/2017
Edicte Informació pública 390/2017 Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable Anuncis Informació pública sol·licitud obres en SNU- Mas Cabirol 03/05/2017