Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte Subhasta exp. adm. de constrenyiment 185830 311/2017 Edicte Consell Comarcal exp. constrenyiment 185830 Edictes Edicte Consell Comarcal de la Selva de subhasta exp. adm. constrenyiment 185830 21/03/2017
Edicte Subhasta exp. adm. de constrenyiment 201062 312/2017 Edicte Consell Comarcal exp. adm. constrenyiment 201062 Edictes Edicte de subhasta Consell Comarcal de la Selva exp. adm. constrenyiment 201062 21/03/2017
Anunci de rectificació d'errors 121/2017B Convocatòria i proves de selecció de personal per concurs oposició/ Borsa (Turisme...) Anuncis Rectificació errada en la resolució d'aprovació del llista provisional d'admesos i exclosos procés selecciö borsa administratiu Turisme 19/03/2017
Anunci tauló 289/2017 Aprovació de conveni administratiu de col·laboració entre administracions públiques Anuncis Conveni per a la realització d’accions d’experiència laboral en el marc de l’esmentat programa Treball i Formació amb el consell Comarcal de la Selva 19/03/2017
Anunci Exp. RP GIRONA-3294-2016 299/2017 Edicte resolució EXP. RP GIRONA/3294/2016 Edictes Anunci Exp. RP GIRONA / 3294 / 2016 17/03/2017
ANUNCI_borsa treball agent policia 167/2017 Agentde la Policia Local borsa de treball Anuncis convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'agents de la policia local de Caldes de Malavella 16/03/2017
Edicte d'aprovació de la llista provisional 121/2017B Convocatòria i proves de selecció de personal per concurs oposició/ Borsa (Turisme...) Anuncis Relació admesos i exclosos, designació Tribunal i fixació data exercicis pel procés de selecció borsa administratiu Turisme 16/03/2017
ANUNCI CONTRACTACIO PERSONAL 1247/2016 Convocatòria i Proves de Selecció d'un/a Tècnic/a Mitjà de Promoció Econòmica en règim Laboral interí per Concurs-Oposició i creació d'una borsa de treball Anuncis Contractació tècnic promoció econòmica 14/03/2017
ANUNCI pati obert 146/2017 Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs Monitor/a Lleure Projecte Pati Obert 2017 i creació de borsa de treball Anuncis Bases convocatòria selecció monitor projecte Pati Obert 14/03/2017
Edicte de notificació BOE 785/2014 Aprovació de Projecte d'Urbanització urbanització Turist Club Anuncis Notificació edictal aprovació dos projectes Tourist Club 14/03/2017