Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
EDICTE admesos provisional mestre 889/2017 Selecció de Personal Interí Mestre reforç escolar Edictes Edicte de llistat provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció d'una plaça de professor/a pel programa de reforç educatiu de Caldes de Malavella (Exp. 889/2017). 25/09/2017
Edicte Registre de la Propietat Sta. Coloma de Farners d'inscripció immatriculació finca registral 7552 1046/2017 Procediment Genèric Edictes Edicte d'inscripció d'una immatriculació finca registral 7552 "Can Aleix" 21/09/2017
CONVOCATÒRIA PLE - SRS. REGIDORS/ ES 19/2017 Convocatòria de sessió del Ple Òrgans de govern Convocatòria de Ple ordinari del dia 25/09/2017 20/09/2017
PUBLICACIÓ BOP COMPTE GENERAL 2016 501/2017 Aprovació del compte general. Model normal i simplificat Anuncis Expoxició pública del Compte General 15/09/2017
PUBLICACIÓ BOP MC 6/2017 762/2017 Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits, amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions Anuncis Publicació aprovació definitiva de la modificació de crèdits MC 6/2017 15/09/2017
Anunci en el Butlletí Oficial de la Província 715/2016 Aprovació de Projecte d'Urbanització PMU10 "Àrea central del Golf" Anuncis Aprovació definitiva projecte d´urbanització PMU10 "Ârea central del Golf" 12/09/2017
Anunci aprovació definitiva 721/2017 Modificación Plantilla de Personal 2017 Anuncis Aprovació Definitiva Modificació de la Plantilla de Personal 2017 07/09/2017
Edicte Padrons Fiscals 2017 - BOP 781/2017 SIGNATURA 3r TRIMESTRE 2017 Edictes Aprovació dels Padrons Fiscal 2017 07/09/2017
Anunci BOP 1243/2016 Aprovació reparcel·lació voluntària PMU-10 Àrea Central Golf Anuncis aprovació definitiva "projecte de Reparcel.lació Voluntària del Polígon d´actució Urbanística PMU10 del sector del Golf" 06/09/2017
Edicte 620/2017 Aprovació de projecte d'obres locals: Projecte bàsic i executiu per al recalç dels fonaments de la Masia de Can Bernardí - Aigües Bones Urbanisme Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu per al recalç dels fonaments de la Masia de Can Bernanrdí - Aigües Bones 11/08/2017