Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
EDICTE AIGUA 2n trim 22/2017 PADRONS AIGUA POTABLE 2017 Edictes Aprovació Padrons d'Aigua 2n trimestre 2017 25/07/2017
Acta - DIA 11-07-2017 (esmena) 167/2017 Agent de la Policia Local borsa de treball Anuncis Anunci esmena Acta procés selecció per borsa Agents Policia 13/07/2017
Anunci en el [Butlletí Oficial de la Província/Periòdic] 217/2017 Aprovació Pla Especial Autònom / Can Carbonell, Malavella Park, Turist Club Anuncis Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic 12/07/2017
Anunci Bases i Convocatòria 673/2017 BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ INTERINA PERSONAL FUNCIONARI / TEMPS PARCIAL, D' ENGINYER/A Anuncis Anunci de Bases i convocatòria de plaça interina Enginyer/a i borsa de treball 10/07/2017
Anunci Aprovació definitiva admesos i exclosos 167/2017 Agent de la Policia Local borsa de treball Anuncis Aprovació llistat definitiu admesos i exclosos procés borsa policia local 06/07/2017
ACTES PUNTUACIÓ SOBRE 2 I 3 405/2017 Contracte de serveis redacció i direcció projecte Biblioteca-Centre Cultural Anuncis ACTA DE PUNTUACIÓ SOBRES 2 I 3 PRIMERS VOLTA CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU BIBLIOTECA -CENTRE CULTURAL 23/06/2017
Quadre valoració criteris que depènen d'un judici de valor 405/2017 Contracte de serveis redacció i direcció projecte Biblioteca-Centre Cultural Anuncis QUADRE DE VALORACIÓ EFECTUAT PEL COMITÉ D'EXPERTS RESPECTE ELS CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR. CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU BIBLIOTECA CENTRE CULTURAL 23/06/2017
Acta sorteig públic BRIGADA JOVE 2017 522/2017 Convocatòria Personal brigada jove 2017 Anuncis Resultat sorteig personal Brigada Jove 2017 15/06/2017
Programa funcional biblioteca 314/2017 Aprovació programa funcional Biblioteca-Centre cultural obres locals Anuncis Aprovació programa funcional de la Biblioteca 07/04/2017
Anunci d'aprovació definitiva 38/2017 Modificació Ordenança Bases de concessió d'ajuts socials Anuncis Aprovació definitiva modificació bases concessió ajuts socials 05/04/2017